Section 2

relax.jpg

Jag är Klassföreståndare för 7D och undervisar även klassen i engelska.

Jag undervisar även 9B, 9C och 8B i engelska.

Jag är IT-pedagog på skolan och ansvarar för skoldatateket.


Jag kommer från Skottland.

Jag är gift med Anna och jag har 3 barn och 2 bonus barn!
Man kan lägga in film här om man vill!

Section 3

6 A shopping list

1. beer
2. eggs
3. bread