Grupo de traballo do IES de Poio que ten por finalidade, e usando a publicidade como pretexto, o emprego das novas tecnoloxías para a creación de actividades novas e diferentes.